T H O U G H T
   I   O
 C U T  S T O O D
 A   R     R
 M  S A T    O
B E G A N     V
   W      E